Spotlight Group

Ägarförhållanden

10 största ägare

Namn Kapital Röster Verifierat
Staffan Persson 34,75% 34,75% 2024-06-26
Salénia 13,28% 13,28% 2024-06-26
Erik Åfors 10,32% 10,32% 2024-06-26
Nordnet Pensionsförsäkring 9,98% 9,98% 2024-06-26
Peter Gönczi 4,58% 4,58% 2024-06-26
Nils-Holger Olsson 3,14% 3,14% 2024-06-26
Günther Mårder 3,03% 3,03% 2024-06-26
Mikael Renck 2,95% 2,95% 2024-06-26
Mats Ekberg 2,33% 2,33% 2024-06-26
Hans-Ivar Olsson 1,88% 1,88% 2024-06-26
SPGR 27.00 SEK +3.05 %