Spotlight Group

FinReg Solutions

FinReg Solutions är ett dotterbolag i Spotlight Group koncernen. Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom området FinTech och RegTech. I FinReg Solutions finns för närvarande:

eAktiebok – Lanserades 2014 och har skapat en online-baserad lösning för digitala aktieböcker. Tjänsterna riktar sig till onoterade bolag i Sverige och deras investerare. Förutom grundutbudet säljer eAktiebok även andra tilläggstjänster såsom exempelvis integrerad funktion för handel mellan aktieägare, med automatisk generering av köpnotor, samt integrerad kommunikationsfunktion med aktieägarna.

Crowdfunding by eAktiebok – Equity-Crowdfunding tjänst där vi bistår onoterade bolag i deras kapitaliseringsprocesser samt hjälper investerare att hitta intressanta bolag.

MCLogg – Digitalt verktyg för att skapa och hantera insiderförteckningar (loggböcker).

MCLogg Adviser– Digitalt verktyg för hantering av insiderinformation. MCLogg Adviser är till utseende och funktion mycket lik MCLogg men speciellt anpassad för rådgivare.

Placing Valuation – Består av ett erfaret team med gedigen kompetens som bland annat kan erbjuda såväl onoterade som noterade bolag tjänster inom professionellt utförda värderingsuppdrag.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.