Spotlight Group

Disclaimer

Aktierna i Spotlight Group AB är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag är bosatt och befinner mig i Sverige.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %