Spotlight Group

Insynspersoner

Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris +/- förändring Transaktionsdag
2024-03-06 Red Cabezon AB SPGR Sälj -175 000 20,10 SEK -3,52 MSEK 2024-03-04
2024-03-06 Red Cabezon AB SPGR Köp 175 000 20,10 SEK 3,52 MSEK 2024-03-04
2024-02-26 Markus Neuding SPGR Köp 2 155 23,20 SEK 0,05 MSEK 2024-02-22
2023-11-20 Peter Gönczi SPGR Köp 3 500 29,20 SEK 0,10 MSEK 2023-11-17
2023-11-16 Markus Neuding SPGR Köp 11 700 29,95 SEK 0,35 MSEK 2023-11-15
2023-11-16 Mikael Renck SPGR Köp 6 100 29,78 SEK 0,18 MSEK 2023-11-15
2023-11-16 Mikael Renck SPGR Köp 2 300 29,80 SEK 0,07 MSEK 2023-11-15
2023-06-11 Stefan Sallerfors SPGR Köp 400 29,00 SEK 0,01 MSEK 2023-06-08
2023-06-11 Stefan Sallerfors SPGR Köp 198 29,00 SEK 0,01 MSEK 2023-06-07
2023-06-07 Stefan Sallerfors SPGR Köp 94 29,00 SEK 0,00 MSEK 2023-06-02
2023-03-31 Swedia HighP AB SPGR Sälj -105 000 26,70 SEK -2,80 MSEK 2023-03-30
2023-03-31 Günther Mårder SPGR Köp 175 000 26,70 SEK 4,67 MSEK 2023-03-30
2023-03-31 Günther Mårder SPGR Övrig -175 000 0,00 SEK 0,00 MSEK 2023-03-30
2023-03-09 Mikael Renck SPGR Övrig 1 500 5,09 SEK 0,01 MSEK 2023-03-07
2023-03-09 Markus Neuding SPGR Övrig 1 500 5,09 SEK 0,01 MSEK 2023-03-07
2023-01-18 Medvice Design Aktiebolag SPGR Övrig 5 541 25,00 SEK 0,14 MSEK 2023-01-13
2023-01-17 Swedia HighP AB SPGR Övrig 36 456 25,00 SEK 0,91 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Swedia HighP AB SPGR Övrig 254 162 25,00 SEK 6,35 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Mikael Renck SPGR Övrig 8 000 5,09 SEK 0,04 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Mikael Renck SPGR Övrig 1 650 26,93 SEK 0,04 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Mikael Renck SPGR Övrig 19 734 25,00 SEK 0,49 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Markus Neuding SPGR Övrig 1 650 26,93 SEK 0,04 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Markus Neuding SPGR Övrig 10 930 25,00 SEK 0,27 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Markus Neuding SPGR Övrig 8 000 5,09 SEK 0,04 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Peter Gönczi SPGR Övrig 8 000 5,09 SEK 0,04 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Peter Gönczi SPGR Övrig 400 25,00 SEK 0,01 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Peter Gönczi SPGR Övrig 4 798 25,00 SEK 0,12 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Peter Gönczi SPGR Övrig 1 650 26,93 SEK 0,04 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Peter Gönczi SPGR Övrig 700 25,00 SEK 0,02 MSEK 2023-01-16
2023-01-17 Peter Gönczi SPGR Övrig 25 200 25,00 SEK 0,63 MSEK 2023-01-16
2023-01-11 Stefan Sallerfors SPGR Köp 1 000 27,00 SEK 0,03 MSEK 2023-01-09
2023-01-09 Stefan Sallerfors SPGR Köp 288 27,90 SEK 0,01 MSEK 2023-01-05
2023-01-09 Stefan Sallerfors SPGR Köp 200 29,00 SEK 0,01 MSEK 2023-01-05
2023-01-03 Stefan Sallerfors SPGR Köp 500 28,50 SEK 0,01 MSEK 2022-12-30
2022-11-11 Markus Neuding SPGR Köp 1 614 29,00 SEK 0,05 MSEK 2022-11-08
2022-11-11 Markus Neuding SPGR Köp 100 28,50 SEK 0,00 MSEK 2022-11-08
2022-11-11 Markus Neuding SPGR Köp 289 28,00 SEK 0,01 MSEK 2022-11-08
2022-11-11 Markus Neuding SPGR Köp 681 30,00 SEK 0,02 MSEK 2022-11-09
2022-11-11 Markus Neuding SPGR Köp 2 000 30,00 SEK 0,06 MSEK 2022-11-10
2022-06-03 Medvice Design Aktiebolag SPGR Köp 33 46,00 SEK 0,00 MSEK 2022-06-01
2022-05-16 Medvice Design Aktiebolag SPGR Köp 2 000 48,00 SEK 0,10 MSEK 2022-05-13
2022-02-17 Markus Neuding SPGR Köp 801 88,42 SEK 0,07 MSEK 2022-02-17
2022-01-11 Mikael Renck SPGR Övrig 5 500 13,70 SEK 0,08 MSEK 2022-01-11
2022-01-11 Mikael Renck SPGR Övrig 250 98,18 SEK 0,02 MSEK 2022-01-11
2022-01-11 Peter Gönczi SPGR Övrig 250 98,18 SEK 0,02 MSEK 2022-01-11
2022-01-11 Peter Gönczi SPGR Övrig 5 500 13,70 SEK 0,08 MSEK 2022-01-11
2022-01-11 Markus Neuding SPGR Övrig 250 98,18 SEK 0,02 MSEK 2022-01-11
2022-01-11 Markus Neuding SPGR Övrig 5 500 13,70 SEK 0,08 MSEK 2022-01-11
2021-08-18 Markus Neuding SPGR Köp 4 600 93,00 SEK 0,43 MSEK 2021-08-17
2021-08-17 Mikael Renck SPGR Köp 1 950 92,20 SEK 0,18 MSEK 2021-08-16
2021-08-12 Peter Gönczi SPGR Köp 3 965 93,30 SEK 0,37 MSEK 2021-08-12
2021-05-05 Mikael Renck SPGR Övrig 91 869 43,54 SEK 4,00 MSEK 2021-04-30
2020-11-13 Peter Gönczi SPGR Köp 1 716 37,80 SEK 0,06 MSEK 2020-11-12
2020-11-13 Peter Gönczi SPGR Köp 650 38,80 SEK 0,03 MSEK 2020-11-12
2020-11-13 Peter Gönczi SPGR Köp 140 38,00 SEK 0,01 MSEK 2020-11-12
2020-11-13 Peter Gönczi SPGR Köp 149 37,40 SEK 0,01 MSEK 2020-11-12
2020-11-12 Stefan Sallerfors SPGR Köp 1 200 37,00 SEK 0,04 MSEK 2020-11-12
2020-09-16 Therese Lundstedt SPGR Övrig 5 000 22,10 SEK 0,11 MSEK 2020-09-11
2020-09-16 Stefan Sallerfors SPGR Övrig 5 000 22,10 SEK 0,11 MSEK 2020-09-11
2020-09-16 Mikael Renck SPGR Köp 4 525 22,10 SEK 0,10 MSEK 2020-09-14
2020-09-16 Markus Neuding SPGR Köp 10 181 22,10 SEK 0,23 MSEK 2020-09-11
2020-09-16 Peter Gönczi SPGR Köp 10 181 22,10 SEK 0,23 MSEK 2020-09-11
Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Röster Värde Verifierat
Staffan Persson Fredrik Persson Board member 2,091,836 34,75% 34,75% 56,06 MSEK 2024-06-26
Peter Gönczi Peter Gönczi CEO 275,445 4,58% 4,58% 7,38 MSEK 2024-06-26
Günther Mårder Günther Mårder Chairman 182,530 3,03% 3,03% 4,89 MSEK 2024-06-26
Mikael Renck Mikael Renck Other position 177,592 2,95% 2,95% 4,76 MSEK 2024-06-26
Markus Neuding Markus Joel Neuding Other position 108,413 1,80% 1,80% 2,91 MSEK 2024-06-26
Jakob Grinbaum Jakob Grinbaum Board member 13,372 0,22% 0,22% 0,36 MSEK 2024-06-26
Anna Barkfeldt Anna Barkfeldt Stahre Board member 6,478 0,11% 0,11% 0,17 MSEK 2024-06-26
Fredrik Persson Fredrik Persson Board member 0 0,00% 0,00% 0,00 MSEK
Sara Uhlén Sara Uhlén Board member 0 0,00% 0,00% 0,00 MSEK
Totalt 2,855,666 47.43% 47.43% 76.53 MSEK

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Finansinspektionen och Spotlight Group AB.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %