Spotlight Group

Kalqyl

Kalqyl är ett nutida analysbolag med en snabbväxande plattform och en unik räckvidd bland nordiska investerare. Kalqyls analyser hjälper bolag att tydliggöra sin affärsidé och investerare att bättre förstå dess verksamhet.

Kalqyl är en verksamhet som som förvärvades under augusti 2021 och numera ingår i Finreg Solutions.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %