Spotlight Group

Markets & Corporate Law Nordic

Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) är en legal rådgivare med huvudsakligt fokus på juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vidare säljer MCL även tjänster inom Compliance, Risk och Governance till värdepappersbolag. Ur MCL:s verksamhet har en ny verksamhet skapats med namnet MCL Reg Tech med en loggbok som första produkt. Loggboken förenklar för noterade bolag att följa EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) som infördes 2016 och fler produkter är under övervägande och utveckling.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %