Spotlight Group

Sedermera Corporate Finance

Sedermera Corporate Finance agerar finansiella rådgivare till bolag inom olika branscher i hela Sverige och andra nordiska länder. Med erfarenhet från 100 noteringar och över 300 kapitaliseringar erbjuder Sedermera, som helhetsleverantör inom Corporate Finance, ett brett sortiment av tjänster till bolag som står inför notering eller som redan är noterade på aktiemarknaden.

Under våren 2021 öppnade Sedermera Corporate Finance ett kontor i Danmark för att stärka sin marknadsnärvaro ytterligare på den danska marknaden. Den nya verksamheten är ett dotterbolag till Spotlight Group AB. Det danska dotterbolaget ägs till 70 procent av Spotlight Group AB och till 30 procent av Povl-André Bendz som är ansvarig för dotterbolaget.

Sedermera har i över tio års tid stärkt sin position i Danmark. Sedan 2018 har Sedermera Corporate Finance varit involverat i cirka 25 procent av alla danska bolag som noterats på MTF-segmentet.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %