Spotlight Group

Valberedning

Spotlight Group ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav styrelsens ordförande ska utgöra en. De till röstetalet tre största aktieägarna (såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade) har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. De tre största aktieägarna baseras på den ägarstatistik som erhålls från Euroclear Sweden AB två månader innan information om den slutligt utsedda valberedningen ska offentliggöras.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %