Spotlight Group

Varför investera i Spotlight Group?

Varför investera i Spotlight Group?

1

Stor underliggande marknad –

Strukturellt långsiktig trend där tillväxtföretag väljer publikt ägande och notering. Det finns fler än 46 000 företag i Sverige i SME-kategorin (1), vilket borgar för fortsatt stor marknadspotential. En annan viktig trend är att bolagen, i takt med att de utvecklas, ökar sitt kapitalbehov över tid och därmed att de transaktioner som genomförs generellt blir större. Spotlight Group är rätt positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar i takt med att marknaden växer.

2

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt –

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt ger en bra bas för framtida tillväxt. Koncernen har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 15 % de senaste fem åren (fram till marknadsoron under våren 2022). Samtidigt ser styrelsen betydande möjligheter för en återupptagen tillväxt, och en ökande andel återkommande intäkter, genom de besparingsåtgärder och de satsningar som beslutats under 2022.

3

Stark affärsmodell och marknadsposition –

En öppen plattform av börsnära verksamheter och tjänster, med starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på marknaden snabbt fångas upp. Stora delar av koncernens verksamhet är därutöver tillståndspliktig vilket ger höga inträdesbarriärer för nya konkurrerande verksamheter som vill positionera sig.

4

Goda möjligheter till attraktiv utdelning –

Koncernen avser att i ett mer normalt marknadsklimat dela ut cirka 50 % av framtida resultat.

5

Starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal –

Koncernens ägarkrets består idag av en rad framstående svenska investerare. Styrelse, ledning och personal inom koncernen har bred, långvarig och relevant erfarenhet kring både affärs- och tjänsteutveckling samt regelverksfrågor.

1) SCB Företagsregistret

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.