Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
December 21, 2021 | Swedish | Regulatory

I enlighet med beslut från extra bolagsstämma idag, den 21 december 2021, ges ett begränsat antal nyckelpersoner inom Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 1 (“TO 1”). Fastställd kurs för att teckna TO 1 uppgår till 13,70 SEK. Fastställt pris för nyttjande av TO 1 efter tre år uppgår till 109,40 SEK. 

Teckningskurs för optionerna har fastställts genom ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Priset för nyttjande av TO 1 efter tre år baseras på en teckningskurs vid nyttjande av teckningsoptionerna om 110 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under en period om tio handelsdagar till och med dagen för stämman.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %