Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
September 4, 2023 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market har fått godkännande av Finansinspektionen att genomföra sitt planerade byte av handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic, vilket kommunicerades den 16 juni 2023. Första dag för handel i det nya systemet är planerad att ske under det första kvartalet 2024.

Systembytet förväntas på kort sikt enbart ha marginella ekonomiska effekter.

“Vi är glada över att kunna gå vidare med bytet av handelssystem. På längre sikt är vi övertygade om att framför allt den internationella handeln med aktier på Spotlight Stock Market ska öka till följd av uppkopplingen till INET Nordic. Systembytet ger oss också ökad flexibilitet i vår affär”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Spotlight Stock Market har, sedan planerna på systembyte kommunicerades den 16 juni 2023, haft en dialog med alla sina medlemmar och samlat in deras feedback. Målsättningen är nu att alla aktier som är noterade på Spotlight Stock Market, med start under det första kvartalet 2024, ska handlas i samma system som de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Samtliga banker som handlar med aktier på Nasdaq Stockholm får också teknisk tillgång till aktierna som handlas på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion. 

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %