Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
February 7, 2022 | Swedish | Regulatory

Vid extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) den 21 december 2021 beslutades att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. LTIP 2022 ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att köpa aktier, med tillhörande aktierätter, till marknadsvärde i en riktad emission. Utöver deltagande i LTIP 2022 har ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen givits möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner (TO 1). Registrering av samtliga instrument har nu genomförts på Bolagsverket.

Totalt antal aktier och aktiekapital
Till följd av registreringen av LTIP 2022 samt TO 1 uppgår antalet aktier i Spotlight Group till 5 282 719 aktier. Aktiekapitalet uppgår till totalt 13 206 797,50 SEK.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %