Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
April 5, 2023 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget genomfört en tredje och sista delregistrering avseende aktierna från den riktade emissionen tillhörande LTIP 2023 samt TO 2.

Genom den slutliga delregistreringen har 1 000 aktier registrerats hos Bolagsverket. Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Spotlight Group således till 6 020 331 stycken. Aktiekapitalet har samtidigt ökat med 2 500,00 SEK. Efter registreringen uppgår det totala aktiekapitalet till 15 050 827,50 SEK. I kombination med ovan har även 3 000 teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %