Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
October 25, 2023 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group har undertecknat ett avtal om avyttring av sitt ägande i det delägda dotterbolaget SeaHouse Capital A/S. SeaHouses vd, Povl-André Bendz, förvärvar Spotlight Groups 70-procentiga innehav av såväl aktier som röster i SeaHouse. Povl-André Bendz äger sedan tidigare resterande 30 procent av bolaget. Försäljningen väntas ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning. Överlåtelsen av Spotlight Groups samtliga aktier är avtalad att ske den 31 oktober 2023.

Beslutet har tagits som ett led i Spotlight Groups löpande arbete för att minska koncernens kostnader och fokusera på sina kärninnehav.

“Vi tror fortfarande starkt på den danska marknaden. Våra andra koncernbolag kommer fortsätta arbeta på den danska marknaden, och när tillfälle ges tillsammans med SeaHouse, för att ge fler danska bolag möjlighet att ta del av alla fördelar med en notering”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

SeaHouse Capital grundades 2021 av Spotlight Group och Povl-André Bendz.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %