Spotlight Group

SPGR 28.8 SEK (-0,69%)
January 16, 2024 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Försäljningen kräver att den nya ägaren godkänns av Finansinspektionen innan den kan slutföras. Den icke tillståndspliktiga delen av Placings verksamhet, exempelvis bolagsvärderingar, kvarstår inom Spotlight Group och flyttas över till FinReg Solutions. Försäljningen av Placing har begränsad direkt effekt på koncernens finansiella ställning men är också ett led i att skapa en kostnadsstruktur som ger Spotlight Group bärkraft även i ett svagt marknadsklimat. Samtidigt har beslut fattats om att behålla Kalqyl och att flytta in dess verksamhet i FinReg Solutions.

Spotlight Group har tidigare kommunicerat att Kalqyl och kommunikationsbolaget Shark Communication skulle slås ihop och delas ut till aktieägarna, alternativt säljas. Kalqyls arbete med AI-teknik, i kombination med de besparingar som genomförts i Kalqyl, gör dock att Spotlight Group väljer att behålla verksamheten inom koncernen och i stället flytta in den under FinReg. Den första AI-baserade produkten inom produktfamiljen KAI (Kalqyl AI) har redan lanserats. Produkten väljer ut, relevansbedömer och sammanfattar nyheter om över 100 utvalda börsbolag och publicerar nyheterna på plattformen X (före detta Twitter). För närvarande utvärderas flera möjliga kommande tillämpningar av AI-teknik för andra KAI-produkter. Vad gäller Shark Communication är det mest troliga alternativet att verksamheten säljs och det arbetet pågår fortsatt.

“Med dessa åtgärder får vår koncern en mer lätthanterlig och logisk struktur, där teknikbaserade tjänster för företag samlas under FinReg. Det första försöket med AI-baserade tjänster genom KAI är väldigt spännande och vi ser fram emot att presentera ytterligare tjänster för marknaden”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.