Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
November 25, 2022 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB:s (“Spotlight Group”) valberedning inför årsstämman den 15 maj 2023 är, i enlighet med bolagets gällande riktlinjer för valberedning, utsedd. I enlighet med årsstämmans instruktion för sammansättning ska Spotlight Groups valberedning utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägarstatistik som bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 9 maj 2022.

Valberedningens ledamöter
Baserat på ägarförhållandena har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

Staffan Persson, företräder Swedia HighP AB.
Staffan Salén, företräder Westindia Aktiebolag.
Erik Åfors, företräder Calyptra AB.

Staffan Persson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till:

a) ordförande vid årsstämman,

b) antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,

c) arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,

d) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, samt

e) ändringar av instruktion för valberedning.

Förslag
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. Aktieägare i Spotlight Group är välkomna att senast den 20 mars 2023 lämna förslag till valberedningen via e-post till ir@spotlightgroup.se.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %