Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
March 6, 2024 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB meddelar att bolagets styrelseordförande Günther Mårder har flyttat sitt innehav om 175 000 aktier i Spotlight Group AB (via helägt bolag) från en depå till en kapitalförsäkring. Flytten föranleder insynsrapportering till Finansinspektionen men innebär inte någon reell förändring.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %