Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
November 21, 2023 | Swedish | Regulatory

Valberedningen i Spotlight Group AB (“Spotlight Group”) har utsetts i enlighet med riktlinjer för valberedning som antogs på årsstämman den 15 maj 2023.

Valberedningens ledamöter
Följande personer har utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

Staffan Persson, företräder Swedia HighP AB, föreslagen som ordförande i valberedningen.
Staffan Salén, företräder Westindia Aktiebolag.
Erik Åfors, företräder Calyptra AB.
Günther Mårder i egenskap av styrelseordförande i Spotlight Group.

Valberedningen består av representanter för de röstmässigt tre största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till:

a) ordförande vid årsstämman,

b) antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,

c) arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,

d) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, samt

e) ändringar av instruktion för valberedning.

Förslag
Årsstämman kommer hållas den 22 maj 2024. Aktieägare i Spotlight Group är välkomna att senast den 27 mars 2023 lämna förslag till valberedningen via e-post till ir@spotlightgroup.se. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida www.spotlightgroup.se.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %