Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
March 2, 2023 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att det helägda dotterbolaget FinReg Solutions AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster. Tillståndet, som rör så kallad Equity (andelsbaserad) Crowdfunding, är det första att tilldelas en verksamhet i Sverige. 

FinReg Solutions AB har tidigare ansökt om tillstånd som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. Detta som en del i att hjälpa verksamheter under tillväxt, och som i ett senare skede siktar på att genomföra en IPO, att anskaffa kapital. Finansinspektionen har nu meddelat att FinReg Solutions AB uppfyller samtliga krav för godkännande.

”Vi är såklart både stolta och glada över att som första aktör beviljas nödvändiga tillstånd för denna typ av finansieringssätt. Det är viktigt för oss att vara delaktiga i en stor del av finansieringskedjan för att hjälpa bolag framåt och detta är ytterligare en pusselbit som breddar vårt tjänsteutbud. Equity-based Crowdfunding är ett komplement som för tidiga bolag kan innebära ett viktigt kapitaltillskott på tillväxtresan”, säger Spotlight Groups VD Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %