Spotlight Group

SPGR 29 SEK (4,32%)
June 26, 2023 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq som innebär att bolaget byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker som idag erbjuder sina kunder att handla på Nasdaq Stockholm även teknisk tillgång till handel med aktier noterade på Spotlight Stock Market.

Systembytet förutsätter godkännande av Finansinspektionen och förväntas på kort sikt enbart ha marginella ekonomiska effekter.

Spotlight Stock Market strävar alltid efter att försöka optimera förutsättningarna för en så god handel som möjligt och att tillgängliggöra handeln för alla. Spotlight valde därför att genomföra en upphandling där flera systemleverantörer deltog. Vid utvärderingen av de olika alternativen bedömde Spotlight att Nasdaq erbjöd den bästa lösningen både för marknadsplatsens noterade bolag och för potentiella investerare.

– På längre sikt är vi övertygade om att framför allt den internationella handeln med aktier på Spotlight Stock Market ska öka till följd av uppkopplingen till INET Nordic. Systembytet ger oss också ökad flexibilitet i vår affär. Med större internationella handelsvolymer, och ökad flexibilitet, blir också Spotlight Stock Market en ännu mer attraktiv marknadsplats för tillväxtbolag, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Inför att systembytet genomförs kommer Spotlight att ha en dialog med alla sina medlemmar och samla in deras feedback innan en detaljerad tidplan kan kommuniceras. Målsättningen är dock att med start under fjärde kvartalet 2023 ska alla aktier som är noterade på Spotlight Stock Market handlas i samma system som de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Samtliga banker som handlar med aktier på Nasdaq Stockholm får också teknisk tillgång till aktierna som handlas på Spotlight Stock Market.

– Vi har varit systemleverantör för Spotlight, då i form av AktieTorget, under många år tidigare. Vi är glada att se Spotlight återvända till vårt handelssystem. Det kommer gynna det finansiella ekosystemet och handeln i Norden, säger Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.