Spotlight Group

26 juni, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq som innebär att bolaget byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker som idag erbjuder sina kunder att handla på Nasdaq Stockholm även teknisk tillgång till handel med aktier noterade på Spotlight Stock Market.

Systembytet förutsätter godkännande av Finansinspektionen och förväntas på kort sikt enbart ha marginella ekonomiska effekter.

Spotlight Stock Market strävar alltid efter att försöka optimera förutsättningarna för en så god handel som möjligt och att tillgängliggöra handeln för alla. Spotlight valde därför att genomföra en upphandling där flera systemleverantörer deltog. Vid utvärderingen av de olika alternativen bedömde Spotlight att Nasdaq erbjöd den bästa lösningen både för marknadsplatsens noterade bolag och för potentiella investerare.

– På längre sikt är vi övertygade om att framför allt den internationella handeln med aktier på Spotlight Stock Market ska öka till följd av uppkopplingen till INET Nordic. Systembytet ger oss också ökad flexibilitet i vår affär. Med större internationella handelsvolymer, och ökad flexibilitet, blir också Spotlight Stock Market en ännu mer attraktiv marknadsplats för tillväxtbolag, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Inför att systembytet genomförs kommer Spotlight att ha en dialog med alla sina medlemmar och samla in deras feedback innan en detaljerad tidplan kan kommuniceras. Målsättningen är dock att med start under fjärde kvartalet 2023 ska alla aktier som är noterade på Spotlight Stock Market handlas i samma system som de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Samtliga banker som handlar med aktier på Nasdaq Stockholm får också teknisk tillgång till aktierna som handlas på Spotlight Stock Market.

– Vi har varit systemleverantör för Spotlight, då i form av AktieTorget, under många år tidigare. Vi är glada att se Spotlight återvända till vårt handelssystem. Det kommer gynna det finansiella ekosystemet och handeln i Norden, säger Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %