Spotlight Group

Bolaget i korthet

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Spotlight Groups underliggande verksamheter är Spotlight Stock Market, Markets & Corporate Law, Sedermera Corporate Finance, Nordic Issuing, FinReg Solutions, Kalqyl och Placing Valuation.

Spotlight Stock Market är en handelsplattform. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter från noterade bolag samt handelscourtage. Intäkterna från den legala rådgivaren MCL kommer huvudsakligen från juridisk rådgivning kopplat till börs- och bolagsrätt. Sedermera Corporate Finance är en finansiell rådgivare vars intäkter främst kommer från tjänster kopplade till kapitalanskaffning och transaktionsrådgivning inom Corporate Finance. Nordic Issuing är ett emissionsinstitut vars intäkter främst kommer från hantering av emissionstekniskt arbete.

 FinReg Solutions är ett Software-as-a-Service (”SaaS”)-bolag vars intäkter främst kommer från försäljning av online-baserade lösningar för digitala aktie- och loggböcker samt Crowdfunding-arbete.

Kalqyl är en verksamhet inom FinReg Solutions vars huvudsakliga intäkter främst kommer från uppdragsanalyser för att generellt öka medvetenheten om bolag hos privatinvesterare. Placing Valuation ingår också i Finreg Solutions som en fristående verksamhet där primärt företagsvärderingar utförs.

Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för främst noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.