Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
April 29, 2024 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) har tecknat avtal med Honeybadger AB (“Honeybadger”) om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB (“Shark”). Honeybadger övertar verksamheten den 30 april 2024. Försäljningen har begränsad direkt effekt på koncernens finansiella ställning, men är också ett led i att skapa en kostnadsstruktur som ger Spotlight Group bärkraft även i ett svagt marknadsklimat.

“Med försäljningen av Sharks verksamhet har vi genomfört ännu en av de beslutade sparåtgärderna i koncernen och har skapat en ny grupp som består av våra verkliga kärnverksamheter. Det känns tryggt att lämna över Sharks verksamhet, personal och kunder till en aktör som har stor erfarenhet av finansiell kommunikation och vår målsättning är att fortsätta att ha ett gott samarbete med Shark som en del av Honeybadger”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Honeybadger är en IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg, som grundats av företagets VD Johan Waldhe. Sharks verksamhet är planerad att fortsätta i Malmö under varumärket Shark Communication, men blir organisatoriskt en del av Honeybadger.

“Sharks erfarna team och kontaktnät kommer att bredda och fördjupa Honeybadgers nuvarande kunderbjudande inom finansiell kommunikation, samtidigt som vi erhåller ett kontor på plats i den attraktiva Malmö-Lund-regionen. Den här affären blir därmed en naturlig utveckling av vår kärnverksamhet, samtidigt som det blir möjligt för mig själv att fokusera mer på de spännande utvecklingsprojekt som vi bedriver inom Honeybadger. Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans med Shark och deras kunder”, säger Johan Waldhe.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %