Spotlight Group

29 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) har tecknat avtal med Honeybadger AB (“Honeybadger”) om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB (“Shark”). Honeybadger övertar verksamheten den 30 april 2024. Försäljningen har begränsad direkt effekt på koncernens finansiella ställning, men är också ett led i att skapa en kostnadsstruktur som ger Spotlight Group bärkraft även i ett svagt marknadsklimat.

“Med försäljningen av Sharks verksamhet har vi genomfört ännu en av de beslutade sparåtgärderna i koncernen och har skapat en ny grupp som består av våra verkliga kärnverksamheter. Det känns tryggt att lämna över Sharks verksamhet, personal och kunder till en aktör som har stor erfarenhet av finansiell kommunikation och vår målsättning är att fortsätta att ha ett gott samarbete med Shark som en del av Honeybadger”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Honeybadger är en IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg, som grundats av företagets VD Johan Waldhe. Sharks verksamhet är planerad att fortsätta i Malmö under varumärket Shark Communication, men blir organisatoriskt en del av Honeybadger.

“Sharks erfarna team och kontaktnät kommer att bredda och fördjupa Honeybadgers nuvarande kunderbjudande inom finansiell kommunikation, samtidigt som vi erhåller ett kontor på plats i den attraktiva Malmö-Lund-regionen. Den här affären blir därmed en naturlig utveckling av vår kärnverksamhet, samtidigt som det blir möjligt för mig själv att fokusera mer på de spännande utvecklingsprojekt som vi bedriver inom Honeybadger. Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans med Shark och deras kunder”, säger Johan Waldhe.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.