Spotlight Group

SPGR 28.8 SEK (-0,69%)
March 31, 2023 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, vilken består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB (som tillsammans representerar 57,8 procent av röster och kapital i Bolaget efter nedanstående försäljning) föreslår val av Günther Mårder till ny styrelseordförande vid Spotlight Groups årsstämma den 15 maj 2023. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Sallerfors (nuvarande styrelseordförande), Peter Gönczi, Anna Barkfeldt Stahre, Fredrik Persson och Jakob Grinbaum. Samtidigt meddelas att Günther Mårder, som idag är styrelseledamot i Bolaget, kommer att förvärva 175 000 aktier, motsvarande 2,9 procent av röster och kapital i Spotlight Group, från Swedia HighP AB (105 000 aktier), Westindia Aktiebolag (45 000 aktier) och Calyptra AB (25 000 aktier). Därmed innehar Günther Mårder totalt ca 3,0 % av röster och kapital i Bolaget.

”Vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till Stefan Sallerfors som under en mycket utmanande period har gjort ett fantastiskt arbete som ordförande i Spotlight Group. Stefan har bland annat varit en bärande del i att driva det besparingsprogram som resulterat i över 50 MKR i besparingar samtidigt som han bidragit till att skapa rätt förutsättningar och en stabilare grund att arbeta utifrån framöver. När vi nu går vidare framåt känns det väldigt spännande att Günther, med sin gedigna erfarenhet inom bland annat företagande, börs och affärsutveckling, kommer att kunna nyttjas i än högre grad”, säger Staffan Persson, ordförande i valberedningen i Spotlight Group AB.

”Jag är väldigt glad över förtroendet. Spotlight Group-koncernen befinner sig i en spännande position, inte minst sett till de tjänster och den kompetens vi kan tillföra till stora delar av den finansiella marknaden. Möjligheterna framåt är många och jag hoppas naturligtvis att jag genom mina erfarenheter och min kompetens ska kunna bidra ännu mer till utvecklingen framåt”, säger Günther Mårder.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.