Spotlight Group

31 mars, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, vilken består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB (som tillsammans representerar 57,8 procent av röster och kapital i Bolaget efter nedanstående försäljning) föreslår val av Günther Mårder till ny styrelseordförande vid Spotlight Groups årsstämma den 15 maj 2023. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Sallerfors (nuvarande styrelseordförande), Peter Gönczi, Anna Barkfeldt Stahre, Fredrik Persson och Jakob Grinbaum. Samtidigt meddelas att Günther Mårder, som idag är styrelseledamot i Bolaget, kommer att förvärva 175 000 aktier, motsvarande 2,9 procent av röster och kapital i Spotlight Group, från Swedia HighP AB (105 000 aktier), Westindia Aktiebolag (45 000 aktier) och Calyptra AB (25 000 aktier). Därmed innehar Günther Mårder totalt ca 3,0 % av röster och kapital i Bolaget.

”Vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till Stefan Sallerfors som under en mycket utmanande period har gjort ett fantastiskt arbete som ordförande i Spotlight Group. Stefan har bland annat varit en bärande del i att driva det besparingsprogram som resulterat i över 50 MKR i besparingar samtidigt som han bidragit till att skapa rätt förutsättningar och en stabilare grund att arbeta utifrån framöver. När vi nu går vidare framåt känns det väldigt spännande att Günther, med sin gedigna erfarenhet inom bland annat företagande, börs och affärsutveckling, kommer att kunna nyttjas i än högre grad”, säger Staffan Persson, ordförande i valberedningen i Spotlight Group AB.

”Jag är väldigt glad över förtroendet. Spotlight Group-koncernen befinner sig i en spännande position, inte minst sett till de tjänster och den kompetens vi kan tillföra till stora delar av den finansiella marknaden. Möjligheterna framåt är många och jag hoppas naturligtvis att jag genom mina erfarenheter och min kompetens ska kunna bidra ännu mer till utvecklingen framåt”, säger Günther Mårder.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %