Spotlight Group

SPGR 28.8 SEK (-0,69%)
April 11, 2024 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, som består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB, samt styrelseordföranden Günther Mårder, föreslår val av Sara Uhlén till ny ordinarie styrelseledamot vid Spotlight Groups årsstämma den 22 maj 2024.

Valberedningen föreslår också omval av Günther Mårder som styrelseordförande samt omval av Anna Barkfeldt Stahre, Fredrik Persson och Jakob Grinbaum som ordinarie styrelseledamöter. Koncernchefen Peter Gönczi har valt att avböja omval till styrelsen och även Stefan Sallerfors lämnar styrelsen.

Sara Uhlén är utöver sin roll som HR Business Partner på PE Teknik & Arkitektur AB även investerare och strategisk rådgivare, med en bakgrund som styrelseledamot och partner på Grant Thornton. Hon är även styrelseledamot i konsultföretaget Ludvig & Co och styrelseordförande i föreningen Treskablinoll.

“Jag är glad och hedrad över att få förtroendet från Spotlight Group, som har en väldigt intressant roll på finansmarknaden. Jag kommer in i en spännande tid när det finns möjligheter för koncernen att försiktigt börja växa igen genom att erbjuda sina tjänster och sin kompetens till den finansiella marknaden. Det hoppas jag kunna bidra till.”, säger Sara Uhlén.

I syfte att ytterligare följa aktiebolagens uppdelning mellan de styrande organen har bolagets verkställande direktör, Peter Gönczi, valt att avböja omval till styrelsen.

“Eftersom Spotlight Groups affärsidé är att driva börsverksamhet träffar vi hundratals bolag och lär dem fördelen med att separera rollerna mellan de styrande organen för att bli redo för en noterad miljö. Det är inte mer än rimligt att vi följer våra egna råd och skiljer styrelse och ledande befattningshavare åt så mycket som möjligt”, säger Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.