Spotlight Group

11 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, som består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB, samt styrelseordföranden Günther Mårder, föreslår val av Sara Uhlén till ny ordinarie styrelseledamot vid Spotlight Groups årsstämma den 22 maj 2024.

Valberedningen föreslår också omval av Günther Mårder som styrelseordförande samt omval av Anna Barkfeldt Stahre, Fredrik Persson och Jakob Grinbaum som ordinarie styrelseledamöter. Koncernchefen Peter Gönczi har valt att avböja omval till styrelsen och även Stefan Sallerfors lämnar styrelsen.

Sara Uhlén är utöver sin roll som HR Business Partner på PE Teknik & Arkitektur AB även investerare och strategisk rådgivare, med en bakgrund som styrelseledamot och partner på Grant Thornton. Hon är även styrelseledamot i konsultföretaget Ludvig & Co och styrelseordförande i föreningen Treskablinoll.

“Jag är glad och hedrad över att få förtroendet från Spotlight Group, som har en väldigt intressant roll på finansmarknaden. Jag kommer in i en spännande tid när det finns möjligheter för koncernen att försiktigt börja växa igen genom att erbjuda sina tjänster och sin kompetens till den finansiella marknaden. Det hoppas jag kunna bidra till.”, säger Sara Uhlén.

I syfte att ytterligare följa aktiebolagens uppdelning mellan de styrande organen har bolagets verkställande direktör, Peter Gönczi, valt att avböja omval till styrelsen.

“Eftersom Spotlight Groups affärsidé är att driva börsverksamhet träffar vi hundratals bolag och lär dem fördelen med att separera rollerna mellan de styrande organen för att bli redo för en noterad miljö. Det är inte mer än rimligt att vi följer våra egna råd och skiljer styrelse och ledande befattningshavare åt så mycket som möjligt”, säger Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %