Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spotlight Group AB December 21, 2021 | Swedish | Regulatory Idag, den 21 december 2021, hölls extra bolagsstämma i Spotlight Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder med anledning därav  Inrättande av […]

Fastställd teckningskurs och fastställt nyttjandepris för beslutade teckningsoptioner av serie TO 1

Fastställd teckningskurs och fastställt nyttjandepris för beslutade teckningsoptioner av serie TO 1 December 21, 2021 | Swedish | Regulatory I enlighet med beslut från extra bolagsstämma idag, den 21 december 2021, ges ett begränsat antal nyckelpersoner inom Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 1 (“TO 1”). Fastställd kurs för att teckna TO […]

Fastställd teckningskurs kopplat till föreslaget incitamentsprogram

Fastställd teckningskurs kopplat till föreslaget incitamentsprogram December 20, 2021 | Swedish | Regulatory Imorgon, den 21 december 2021, hålls extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”). Den extra bolagsstämman beslutar därigenom, förutsatt godkännande, om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Incitamentsprogrammet ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %