Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)

Media

Press releases

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB April 18, 2024 | Swedish | Regulatory Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen

Publicering av årsredovisning 2023

Publicering av årsredovisning 2023 April 12, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad

Calendar

May 22, 2024
Interim report 1, 2024
May 22, 2024
Annual General Meeting, 2024
Aug 19, 2024
Half-year report, 2024
SPGR 27.00 SEK +3.05 %