Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)

Press releases

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB April 18, 2024 | Swedish | Regulatory Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen

Publicering av årsredovisning 2023

Publicering av årsredovisning 2023 April 12, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad

SPGR 27.00 SEK +3.05 %