Spotlight Group

Pressmeddelanden

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB 18 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma

Publicering av årsredovisning 2023

Publicering av årsredovisning 2023 12 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via

Styrelseordförande flyttar innehav

Styrelseordförande flyttar innehav 6 mars, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB meddelar att bolagets styrelseordförande Günther Mårder har flyttat sitt innehav om 175 000

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023 19 februari, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet,

Utsedd valberedning

Utsedd valberedning 21 november, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Valberedningen i Spotlight Group AB (“Spotlight Group”) har utsetts i enlighet med riktlinjer för valberedning som antogs

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023 13 november, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje

Offentliggörande av halvårsrapport 2023

Offentliggörande av halvårsrapport 2023 14 augusti, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande 1 augusti, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2023

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2023 8 maj, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Delårsrapporten finns

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB 11 april, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen

Publicering av årsredovisning 2022

Publicering av årsredovisning 2022 11 april, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande 31 mars, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets näst största aktieägare, Westindia Aktiebolag, passerar flaggningsgränsen

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2022

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2022 20 februari, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet,

Spotlight Groups företrädesemission blev övertecknad

Spotlight Groups företrädesemission blev övertecknad 13 januari, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA,

Spotlight Group offentliggör memorandum

Spotlight Group offentliggör memorandum 22 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN,

Spotlight Groups valberedning utsedd

Spotlight Groups valberedning utsedd 25 november, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB:s (“Spotlight Group”) valberedning inför årsstämman den 15 maj 2023 är, i enlighet

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2022

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2022 7 november, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje

Offentliggörande av halvårsrapport 2022

Offentliggörande av halvårsrapport 2022 15 augusti, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2022

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2022 9 maj, 2022 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Delårsrapporten finns

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB 6 april, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen

Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2021

Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2021 6 april, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2021. Årsredovisningen finns att

Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021

Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021 16 februari, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram 2 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” / ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagstämma fattar

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2021

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2021 3 november, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje

Offentliggörande av halvårsrapport 2021

Offentliggörande av halvårsrapport 2021 11 augusti, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första halvåret, januari – juni, samt det

Idag hålls Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag

Idag hålls Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag 21 maj, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag klockan 13.00 inleds Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag. De presentationer som på förhand

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2021

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2021 22 april, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet, januari – mars, 2021.

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB 22 april, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 22 april 2021, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Spotlight

Spotlight Group förvärvar eAktiebok

Spotlight Group förvärvar eAktiebok 19 mars, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av bolaget C4G

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB 19 mars, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen

Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2020

Spotlight Group AB publicerar årsredovisning för 2020 19 mars, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2020. Årsredovisningen finns att

Lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB

Lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB 2 mars, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2020

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2020 16 februari, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december,

Korrigering avseende bokslutskommuniké 2020

Korrigering avseende bokslutskommuniké 2020 16 februari, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed korrigering avseende bokslutskommuniké 2020. I bokslutskommunikén

Spotlight Group flyttar upp till Spotlight Next

Spotlight Group flyttar upp till Spotlight Next 24 november, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB flyttar upp till Spotlight Next – ett segment på

Offentliggörande av kvartalsrapport 3, 2020

Offentliggörande av kvartalsrapport 3, 2020 29 oktober, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed kvartalsrapport för perioden januari –

Spotlight Stock Market erhåller SME Growth Market-status

Spotlight Stock Market erhåller SME Growth Market-status 29 september, 2020 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att marknadsplatsen Spotlight Stock

Idag inleds handeln i Spotlight Groups aktier

Idag inleds handeln i Spotlight Groups aktier 15 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 15 september 2020, inleds handeln i Spotlight Group AB:s (”Spotlight

Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB

Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB 9 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s (”Varenne”)

Carlsquare AB inleder bevakning av Spotlight Group

Carlsquare AB inleder bevakning av Spotlight Group 3 september, 2020 | Svenska | Pressmeddelanden Carlsquare AB (”Carlsquare”) har uppdragits av Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”)

SPGR 27.00 SEK +3.05 %