Spotlight Group

21 maj, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Idag klockan 13.00 inleds Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag. De presentationer som på förhand spelats in finns redan nu att tillgå på Spotlight Groups hemsida www.spotlightgroup.se eller genom att klicka här.

Tid: 13.00-14.45.
Var: äger rum digitalt via https://spotlightgroup.se/sv/kapitalmarknadsdag/
Presentatörer: VD Peter Gönczi och vice VD Markus Neuding.
Frågor: skickas till ir@spotlightgroup.se. Frågor kommer också kunna ställas direkt via chatt under frågestunden.
Agenda:

13.00-13.50 – Presentation av verksamheten; introduktion, utvecklingen i de största delarna, förnyad strategi, nya verksamheter, finansiell ställning och framtid.
13.50-14.45 – Frågestund.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %