Spotlight Group

29 september, 2020 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att marknadsplatsen Spotlight Stock Market, vilken är en del av Spotlight Group-koncernen, har erhållit SME Growth Market-status.

Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform har sedan en tid tillbaka möjlighet att ansöka till Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag (SME-marknad). Genom att ge noterade företag tillgång till dessa regleringar, som antagits av EU, kan de noterade bolagens administrativa bördor minskas samtidigt som det kan bli enklare att anskaffa publikt kapital. Spotlight Stock Market har som tidigare aviserats ansökt om SME Growth Market-status. Sådan status har nu godkänts och registrerats och är giltig från och med den 28 september 2020.

”Vi tror att en SME Growth Market-status kommer att göra det ännu mer attraktivt för tillväxtföretag att använda och få tillgång till Spotlight Stock Market i samband med att de eftersöker kapital” kommenterar Emelie Jarnesten, Head of Business Operations, Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %