Spotlight Group

1 augusti, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom köp av totalt 78 632 aktier passerar flaggningsgränsen om 10 procent.

Calyptra AB, som ägs av Erik Åfors, har via förvärv av aktier sedan halvårsskiftet ökat sitt innehav med totalt 78 632 aktier från tidigare totalt 524 300 aktier (motsvarande cirka 8,7 procent av röster och kapital i Spotlight Group). Calyptra AB:s totala innehav av aktier uppgår nu till 602 932 aktier, motsvarande cirka 10,0 procent av röster och kapital i Spotlight Group.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.  

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %