Spotlight Group

15  november, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group kommunicerade i slutet av 2020 att bolaget avsåg att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag och ansöka om tillstånd i de dotterbolag där det krävs för att bedriva verksamheten. Nu har verksamheterna Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och Gainbridge Capital erhållit erforderliga tillstånd från Finansinspektionen.

Spotlight Group har idag flera dotterbolag där de tillståndspliktiga verksamheterna varit samlade i ATS Finans AB. De erhållna tillstånden innebär att Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och Gainbridge Capital blir egna värdepappersbolag med separata tillstånd. Detsamma gäller för Spotlight Stock Market som kommer att driva vidare sin verksamhet inom ATS Finans AB. ATS Finans AB kommer som en del av detta att byta namn till Spotlight Stock Market AB. Efter förändringarna, som förväntas vara genomförda till årsskiftet, kommer Spotlight Group-koncernen innehålla fyra separata värdepappersbolag samt ett antal ytterligare dotterbolag såsom Kalqyl, Shark Communication och FinReg Solutions.

Det framgångsrika ansökningsarbetet med tillstånden har skötts av Spotlight Groups dotterbolag Markets & Corporate Law.

Syftet med den förändrade legala strukturen är framför allt att renodla koncernen och därigenom tydliggöra de olika delarnas oberoende.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %