Spotlight Group

13 januari, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget, med anledning av ledande befattningshavares kommande spärrperiod inför delårsrapport, har valt att delregistrera aktierna från den riktade emissionen tillhörande LTIP 2023 samt TO 2 i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier och teckningsoptioner.

Genom delregistreringen har 4 950 aktier registrerats hos Bolagsverket. Efter delregistreringen uppgår det totala antalet aktier i Spotlight Group således till 5 292 619 stycken. Aktiekapitalet har samtidigt ökat med 12 375,00 SEK. Efter delregistreringen uppgår det totala aktiekapitalet till 13 231 547,50 SEK.

I kombination med ovan har 66 500 teckningsoptioner tillhörande LTIP 2023 registrerats hos Bolagsverket. Dessa teckningsoptioner utställs till dotterbolaget Markets & Corporate Law Nordic AB för förvaring fram till dess att nyttjandeperiod inträder om tre år. Samtidigt har 24 000 teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats.

En andra och slutlig registrering av återstående aktier och TO 2 beräknas genomföras under vecka 6, 2023.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %