Spotlight Group

6 april, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägare representerande en majoritet av ägandet i Spotlight Group har till årsstämman 2022 föreslagit Günther Mårder som ny styrelseledamot. Mårder, som bl.a. är VD på Företagarna, har en omfattande erfarenhet av finansbranschen med stort kontaktnät till såväl bolag som står inför en framtida notering som investerare i denna typ av bolag. Samtidigt har nuvarande styrelseordförande Thorbjörn Wennerholm och styrelseledamot Therese Lundstedt avböjt omval. Till ny ordförande föreslås Stefan Sallerfors.

Günther Mårder är en välkänd profil i finanssektorn och det svenska näringslivet. Operativt är han VD för intresseorganisationen Företagarna och strategiskt har han styrelseuppdrag inom Styrelseakademien Stockholm samt några mindre entreprenörsledda företag. Mårder har en bakgrund som engagerad inom Aktiespararna under 15 år varav de sista fyra som organisationens VD. Han har även varit sparekonom på Nordnet Bank.

“Spotlight Group är en spännande verksamhet med en unik sammansättning av bolag som genom sina tjänster täcker en stor del av tillväxtbolagens livscykel. Jag ser fram emot att bidra med min kompetens och erfarenhet för att stärka verksamheten ytterligare”, säger Günther Mårder.

“Vi är mycket glada över förslaget om inval av Günther Mårder. Günther är en driven, professionell och namnkunnig person inom vår sektor som kommer att stärka styrelsen ytterligare. Inte minst kommer Günther bidra till att fler tillväxtbolag förstår att börsnotering är ett viktigt alternativ när det gäller att skala upp och finansiera sin utveckling. Dessutom har de flesta bolag som idag noterar sig på tillväxtbörserna ett tydligt kapitalbehov. Nyttan av en notering är minst lika stor hos andra typer av bolag, t.ex. familjeägda företag som står inför ett generationsskifte. Tillsammans med Günther ser vi fram emot att förstärka kommunikationen mot dessa kundgrupper.  

Jag vill även passa på att tacka Thorbjörn och Therese för det arbete de gjort för Spotlight Group under sin tid i koncernen”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %