Spotlight Group

21 maj, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad CCP-clearing vilket, enligt bolagets bedömning, kommer stärka möjligheterna för internationell handel ytterligare på marknadsplatsen.

CCP (Central Counterparty) innebär att en central clearingmotpart tar motpartsrisken mellan parterna i en transaktion och Spotlight Stock Market planerar att erbjuda denna möjlighet under andra halvåret 2024. Eftersom många europeiska storbanken kräver en CCP-clearing vid transaktioner är Spotlight Group övertygade om att detta över tid ska öka handelsvolymerna i aktier noterade för handel på Spotlight Stock Market. När Spotlight under föregående år handlade upp handelsystemsleverantör var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. För de noterade bolagen innebär detta inga extra kostnader.

”Det finns en ökad efterfrågan från våra kunder på möjligheter för internationell handel samtidigt som nästan samtliga internationella handelsmedlemmar som vi pratat med efterlyser CCP-clearing för att kunna handla på Spotlight. Det är också i linje med vårt tidigare beslut att byta handelssystem till Nasdaqs INET Nordic, vilket gjorde att i praktiken alla europeiska bankkunder utanför de nordiska länderna också fick möjligheten att handla med aktier som är noterade på Spotlight Stock Market”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

SPGR 27.00 SEK +3.05 %