Spotlight Group

31 mars, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets näst största aktieägare, Westindia Aktiebolag, passerar flaggningsgränsen om 15 procent genom försäljning av 45 000 aktier, utanför marknaden, till Spotlight Groups styrelseledamot Günther Mårder. Försäljningen sker i samband med att Spotlight Groups valberedning, där Westindia ingår, föreslagit att Günther Mårder ska tillträda som ordförande i Bolaget.

Westindia Aktiebolag innehar före transaktionen 906 666 aktier, motsvarande 15,1 procent av röster och kapital i Spotlight Group. Efter transaktionen innehar Westindia Aktiebolag 861 666 aktier, motsvarande 14,3 procent av röster och kapital i Spotlight Group.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %