Spotlight Group

25 augusti, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 25 augusti 2020, inleds anmälningsperioden för förvärv av aktier i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Anmälningsperioden löper till och med den 8 september 2020. Erbjudandet motsvarar totalt cirka 10,6 MSEK. Samtliga aktier förvärvas från en säljande aktieägare varmed Spotlight Group inte tillförs något kapital. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 52 procent av erbjudandet genom teckningsförbindelser via bland annat styrelseledamöter och ledande personer i Bolaget, samt institutionella och privata investerare. 

”Vi inleder nu ytterligare ett kapitel i koncernens historia. Jag är stolt och glad över de verksamhetsmässiga kliv vi hittills tagit. Blickar vi framåt ser jag samtidigt fullt av möjligheter. Under drygt 20 års tid har vi successivt byggt ett mycket konkurrenskraftigt ekosystem av tjänster för kapitalförsörjning till samhällets mest spännande bolag. Vi är aktiva på en växande marknad och har en stark ägarbas. Samtidigt vilar verksamheten på en solid grund av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster, mellan vilka det finns starka intäkts- och utvecklingssynergier. Vi har kommit till den punkt i vår utveckling, och tillväxtresa, då möjligheten uppstått att bredda ägandet. Detta sker genom att, i samband med ett publikt erbjudande, notera Spotlight Groups aktie. Vi ska de närmaste åren bygga koncernen ännu starkare och fortsätta vara en viktig samhällsfunktion i såväl Sverige som de övriga nordiska länderna”, kommenterar Peter Gönczi, VD och styrelseledamot, Spotlight Group.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå via Bolagets (www.spotlightgroup.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Om Spotlight Group

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 11,4 miljarder SEK har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav drygt 125 noteringar. Spotlight Group är en viktig del i ett system för framtidens bolag, en infrastruktur inom vilken tillväxtbolag kan växa och utvecklas. En viktig del i detta är att kontinuerligt sträva efter att skapa sunda förutsättningar att anskaffa kapital från såväl institutioner som från professionella investerare och allmänheten, samtidigt som dessa aktörer erbjuds att ta del av bolagens tillväxtresa. Den öppna infrastruktur Spotlight Group fram till idag har byggt upp och kontinuerligt vidareutvecklar kan beskrivas som en öppen plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster med starka intäkts- och utvecklingssynergier. Koncernen omfattar idag marknadsplatsen Spotlight Stock Market, den legala rådgivaren Markets & Corporate Law Nordic AB, fondkommissionären Sedermera Fondkommission, samt emissionsinstitutet Nordic Issuing.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 25 augusti – 8 september 2020.

 

Pris per aktie i erbjudandet: 22,10 SEK.

 

Erbjudandet: Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 478 870 aktier, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Notera att Spotlight Group inte kommer att tillföras något kapital i samband med erbjudandet.

 

Teckningspost: Minsta teckningspost är 200 aktier (motsvarande 4 420 SEK).

 

Totalt antal aktier i Bolaget: 5 173 000 stycken (fördelat på ett aktieslag).

 

Värdering i erbjudandet: Cirka 114,3 MSEK.

 

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,5 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK från bland annat Bolagets styrelse, koncernledning och ledande personer inom verksamheten, samt ytterligare 4,1 MSEK från institutionella och privata investerare). Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 52 procent av antalet aktier i erbjudandet.

 

Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 15 september 2020.

 

Aktiens ISIN-kod: SE0014704763.

 

Investerarträff

I samband med erbjudandet och noteringen kommer Spotlight Group att hålla en digital företagspresentation för att presentera verksamheten och Bolagets framtidsplaner. Under företagspresentationen, som arrangeras av Nyhetsbyrån Direkt, kommer det finnas möjlighet att ställa frågor live. Vänligen se nedan för ytterligare detaljer:

 • Datum och tid: onsdagen den 26 augusti klockan 19.00.
 • Länk till presentationen: Klicka här

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Spotlight Group AB

E-post: ir@spotlightgroup.se

För ytterligare information om noteringen och erbjudandet, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission – Finansiell rådgivare

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10,

E-post: info@sedermera.se

För specifika frågor om erbjudandet, vänligen kontakta:

Nordic Issuing – Emissionsinstitut

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Anmälningssedel skickas till Nordic Issuing och finns att tillgå på www.nordic-issuing.se

 

 

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

 • Ependy AB, Chairman of the board
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
 • Sameve Invest AB, board member
 • Finreg Solutions AB, board member
 • Nordic Issuing AB, board member
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
 • Shark Communication AB, board member
 • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
 • Kalqyl Analys Norden AB, board member
 • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.