Spotlight Group

3 februari, 2022 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group AB lanserar idag sitt nya hållbarhetsinitiativ Impact attracts. Impact attracts (www.impactattracts.se) är en öppen digital plattform för investerare som synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata på ett enkelt och nytt sätt. Lanseringen blir startskottet för att samla in data på samtliga drygt 770 tillväxtbolag som i dagsläget är noterade på nordiska tillväxtmarknader. Impact attracts AB är ett helägt dotterbolag inom Spotlight Group AB.

Idén bakom Impact attracts föddes ur den allt starkare trenden att hållbara bolag attraherar mer kapital och fler investerare – och på sikt också utvecklas bättre. Via plattformen Impact attracts kommer investerare att kunna hitta samlad data som hjälper till att fatta nya hållbara investeringsbeslut. Satsningen rimmar också väl med de nya EU-direktiv och ökade hållbarhetskrav som framöver kommer att påverka alla noterade tillväxtbolag.

“Det känns väldigt kul och inspirerande att leda denna satsning som sätter strålkastarljuset på en så viktig fråga som hållbart företagande. Inför lansering har vi pratat med en rad olika investerarnätverk och det är tydligt att de efterfrågar en samlad plats för bolagens hållbarhetsdata. Det saknas idag. Vi kommer att börja med att samla in och på ett enkelt och standardiserat sätt visa företagens befintliga hållbarhetsdata, oavsett hur långt de har kommit i sitt arbete, med förhoppningen att fler och fler bolag fyller på med mer data allteftersom de jobbar med sin hållbarhet. Givetvis arbetar vi kunddrivet och all typ av feedback är välkommen så att vi fortsätter att utveckla portalen utefter investerarnas och bolagens behov”, säger Jenny Sondal, VD för Impact attracts.

“Vi är mycket stolta över denna satsning som har många syften. Det primära är dock att underlätta för investerare som söker efter hållbara investeringar. Detta samtidigt som de tillväxtbolag som är långsiktiga och tydligt hållbara har lättare att skaffa kapital. Vi tror att tjänsten kommer bli mycket uppskattad av både investerare och bolag”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Impact attracts är en kostnadsfri tjänst som inkluderar samtliga bolag noterade på de tre MTF-handelsplatserna Spotlight Stock Market, Nasdaq First North och NGMs tillväxtmarknad Nordic SME. Det omfattar i dagsläget drygt 770 bolag. Den hållbarhetsdata som presenteras utgörs av ett 30-tal frågor/parametrar. Bolagen uppmuntras också att ladda upp och länka till hållbarhetsrapporter och annan relevant dokumentation samt kommentera och lyfta fram sitt hållbarhetsarbete som bedrivs. På sikt kan plattformen komma att erbjuda tilläggstjänster.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Jenny Sondal, VD Impacts Attract AB
E-post: js@impactattracts.se
Telefon: +46 70 774 93 03
Hemsida: www.impactattracts.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %