Spotlight Group

14 juni, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group görs tillgängligt på estimatplattformen Pinpoint Estimates, som erbjuder aktieägare en tydlig förväntansbild och ökad transparens. Pinpoint, pinpointestimates.com, är en öppen plattform för estimat på noterade bolag. Pinpoint sammanställer hela marknadens förväntningar på väsentliga nyckeltal för noterade bolags helårs- och kvartalsrapporter. Plattformen är kostnadsfri för investerare och öppen för vem som helst som vill nyttja densamma. Pinpoint skapar snittförväntningar för respektive börsbolag till värde för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

”Vi är övertygade om att investerarnas engagemang och intresse är till vår nytta. Genom Pinpoint ges investerare möjligheten att engagera sig och att bidra till en förtydligad och samlad bild av förväntningarna på oss på Spotlight Group. Ett modernt sätt som verkligen tilltalar oss som bolag. Pinpoint ger inte bara investerarna nya möjligheter att bidra och att själva få tillgång till estimat – funktionen ger också oss förbättrat underlag i att förstå marknadens samlade förväntningar på oss”, kommenterar Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

”Spotlight Group är ett relativt nynoterat bolag med en stark utveckling som vi tror kommer att uppmärksammas allt mer av marknaden framgent. Det är oerhört glädjande att Spotlight Group känner ett stort ansvar och är engagerade för att skapa positiva förutsättningar för investerarnas beslutsprocesser och bolagets fortsatta kommunikationsarbete för bästa möjliga resa framåt med sina aktieägare”, säger Mona Norman, VD för Pinpoint.

Spotlight Group görs tillgängligt omedelbart, vilket innebär att vem som helst nu genom några mycket enkla steg kan bidra med sin förväntansbild inför Spotlight Groups kommande rapporter. Genom att spara sina estimat får användarna ta del av andras förväntningar för Spotlight Group samt ett viktat snittvärde (konsensusestimat) som tas fram med hjälp av algoritmer.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %