Spotlight Group

2 mars, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed lansering av kommunikationsbyrån Shark Communication AB (”Shark Communication”). Shark Communication, ett helägt dotterbolag till Spotlight Group, är en kommunikationsbyrå specialiserad på aktiemarknaden och den finansiella sektorn som bildas genom en avknoppning av Sedermera Fondkommissions kommunikationsavdelning. Som tidigare meddelats marknaden har bolaget befunnit sig i en uppstartsfas under den senaste tiden.

I Spotlight Groups strategi ligger att över tid utveckla nya verksamheter och affärsmöjligheter kring börsnära tjänster och produkter, där starka intäkts- och utvecklingssynergier kan nyttjas mellan koncernens olika delar. På sikt är ambitionen därmed att ytterligare möjliggöra en breddad och stärkt intäktssida för verksamheten. Som ett led i detta arbete lanseras nu en kommunikationsbyrå med särskilt fokus på att stödja både noterade och onoterade bolag genom att bland annat erbjuda löpande kommunikationsrådgivning, kommunikation kopplat till transaktioner, pressmeddelanden, delårsrapporter och ytterligare kommunikationstjänster. Shark Communication har vid lansering åtta medarbetare med gedigen kompetens från transaktionsarbete och löpande rådgivning till både noterade och onoterade bolag. Bolagets kontor är beläget på United Spaces Studio i Malmö. VD i bolaget är Simon Ekelund som sedan 2011 varit en del av Sedermera Fondkommission och sedan 2012 har varit ansvarig för bolagets kommunikationsavdelning.

”Det är naturligtvis jättekul att vi nu är redo för lansering efter att under det senaste kvartalet ha befunnit oss i en uppstartsfas. Det ska bli verkligt intressant att se verksamheten utvecklas och jag är övertygad om att Shark Communication kommer att bli ett perfekt komplement i den övriga koncernen”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

”Medarbetarna på Shark Communication har ända sedan Sedermera Fondkommissions bildande haft det kommunikations­mässiga ansvaret i hundratals transaktioner. För Shark Communications del innebär det att vi redan från start har en enorm kompetensbank, ett upparbetat kontaktnät och en befintlig kundstock som vi självklart hoppas kunna bredda ytterligare”, kommenterar Simon Ekelund, VD för Shark Communication.

För ytterligare information om Shark Communication hänvisas till bolagets hemsida www.sharkcom.se.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster, så som Nordic Issuing och Shark Communication, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %