Spotlight Group

5 maj, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group välkomnar investerare, analytiker, aktieägare och media till bolagets öppna digitala kapitalmarknadsdag fredagen den 21 maj 2021, klockan 13.00-14.45.

Datum: fredagen den 21 maj 2021.
Tid: 13.00-14.45.
Var: äger rum digitalt via https://spotlightgroup.se/sv/kapitalmarknadsdag/
Presentatörer: VD Peter Gönczi och vice VD Markus Neuding.
Agenda:

13.00-14.10 – Presentation av verksamheten; introduktion, utvecklingen i de största delarna, förnyad strategi, nya verksamheter, finansiell ställning och framtid.
14.10-14.45 – Frågestund.

Frågor: skickas till ir@spotlightgroup.se. Frågor kommer också kunna ställas direkt via chatt under frågestunden.
Övrigt: Presentationerna hålls på svenska. Presentationerna spelas in och kommer att finnas tillgängliga redan på morgonen samma dag på Spotlight Groups hemsida https://spotlightgroup.se/sv/kapitalmarknadsdag/

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %