Spotlight Group

24 november, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB flyttar upp till Spotlight Next – ett segment på Spotlight Stock Market som har högre krav, ger extra synlighet och som innebär en kvalitetsstämpel för verksamheten. Bolagets exponering ökas ytterligare genom bl.a. utökad analystäckning.

”Ett av de viktigaste skälen bakom vår notering i september var att leva som vi lär och dra nytta av de tydliga fördelar som en notering innebär. Genom noteringen på Spotlight Next tar vi nästa steg mot ett ökat förtroende på aktiemarknaden genom att förbättra genomlysningen av vår verksamhet ytterligare. Bland annat innebär noteringen på Spotlight Next att vi påbörjar anpassningen till Svensk kod för bolagsstyrning. På Spotlight Next krävs också IFRS, något Spotlight Group redan tillämpar. En stor fördel med flytten är dessutom att vi får ytterligare exponering genom utökad analysbevakning samt tillgång till evenemang med institutionella investerare. Klivet upp på Spotlight Next kommer hjälpa oss att bli ännu bättre när vi nu accelererar vår tillväxtstrategi med planen att starta flera nya dotterbolag och verksamheter det kommande året”, kommenterar Spotlight Groups VD Peter Gönczi.

Spotlight Group AB kommer att handlas på Spotlight Next från och med torsdagen den 26 november 2020.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %