Spotlight Group

5 april, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att den tidigare offentliggjorda affären med Edger Finance AB (“Edger Finance”) rörande avyttringen av Impact Attracts AB har slutförts. Spotlight Group tillträder därmed idag motsvarande cirka fem procent av röster och kapital i Edger Finance.

Den 20 december 2022 meddelade Spotlight Group att Bolaget hade tecknat ett avtal om att avyttra verksamheten i dotterbolaget Impact Attracts AB till Edger Finance genom en inkråmsaffär. Affären var villkorad av att Edger Finance AB:s bolagsstämma godkände en riktad nyemission av aktier till Spotlight Group där ersättningen skulle lämnas i form av nyemitterade aktier motsvarande cirka fem procent av röster och kapital i Edger Finance. Idag har Spotlight Group tillträtt de överenskomna aktierna i Edger Finance. Inkråmsaffären innebär även startskottet på samarbetet mellan Spotlight Group och Edger Finance. Genom samarbetet kommer båda bolagen att gemensamt utforska hur tillgängliggörandet och presentationen av information, som till exempel hållbarhetsdata, kan bidra till att investerare och noterade bolag förstår varandra bättre.

Idén bakom Edger Finance grundas i att ge privata investerare bättre förutsättningar på aktiemarknaden. Med Edger Finances webbaserade verktyg erbjuds privata investerare möjlighet att hantera sin aktieportfölj på samma sätt som professionella investerare vars verktyg är förknippade med höga kostnader och svårförstådda gränssnitt. Paketerat i ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt, hjälper Edger dig att upptäcka, analysera och följa upp intressanta aktier, så att du får rätt förutsättningar för att bli en bättre investerare. Med uppköpet av Impact Attracts kommer Edger Finance addera ett system för skräddarsydda nyckeltal där investerare kan få en överblick av bolags hållbarhetsdata och filtrera bolag efter deras hållbarhetsarbete. Prova gärna och läs mer på edger.finance.

Peter Gönczi, VD för Spotlight Group kommenterar:
”Hållbarhetsdata kommer spela en viktig roll för framgångsrika investerare i framtiden. Jag är övertygad om att Impact Attracts kommer tillföra mycket värde och utvecklas under Edgers ledning genom att förse investerare med hållbarhetsdata. Med Impacts data och Edgers analysverktyg erbjuds investerare en bättre bild av tillväxtbolags långsiktighet i samhället. Det ger investerare möjlighet att fatta välgrundade investeringsbeslut som tar hänsyn till både finansiella och hållbarhetsmässiga faktorer. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av Edger Finance och deras resa framåt. Gå gärna in på edger.finance för att lära er mer!”

Petter Hattenbach, VD för Edger Finance kommenterar:
”Övertagandet av Impact Attracts är startpunkten på vårt partnerskap med Spotlight, där vi gemensamt kommer att utforska hur vi genom Open Finance och skräddarsydda nyckeltal kan minska friktionen mellan investerare och noterade bolag. Vi tror att öppenhet och tillgänglighet är avgörande för en rättvis och hållbar finansmarknad, och vår satsning på Impact Attracts kommer att bidra till detta. Genom att integrera hållbarhetsdata i vårt verktyg kommer vi att förenkla investerarnas sökande efter hållbara investeringar och samtidigt bidra till att skapa en mer transparent finansmarknad som finns tillgänglig för både professionella och privata investerare. Vi är alltid nyfikna på att prata med privata investerare om hur vi kan ge dem bättre förutsättningar. Hör gärna av er till mig vid frågor eller personlig demo.”

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta: Peter Gönczi, VD och styrelseledamot E-post: ir@spotlightgroup.se Telefon: +46 8 511 680 60 Hemsida: www.spotlightgroup.se För ytterligare information om Edger Finance, vänligen kontakta: Petter Hattenbach, VD Edger Finance AB E-post: petter@edger.finance Telefon: +46 73 533 94 19 Om Edger Finance: Edger Finance grundades av Petter Hattenbach och Andrew Boddy under 2019 med missionen att hjälpa privata investerare att navigera aktiemarknaden och få rätt förutsättningar för att bli bättre investerare. Genom att hjälpa sina användare att upptäcka, analysera, dokumentera och följa upp sina investeringsbeslut undviks vanliga fallgropar och i stället fattas informerade och rationella beslut. Tjänsten utvecklades med målet att demokratisera finansmarknaderna och ge privata investerare tillgång till samma verktyg och metoder som professionella investerare har haft tillgång till. Bakom bolaget står förutom grundarna, Katalysen Ventures och Startup Wise Guys. Läs mer på hemsidan: edger.finance Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.
Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %