Spotlight Group

6 juli, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats, undersökt förutsättningar att starta en fond med fokus på tillväxtbolag. Utifrån intresset från potentiella investerare, samt mottaget godkännande från Finansinspektionen, anses förutsättningarna nu goda och Bolaget har beslutat att starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic”. Uppstart och lansering av fonden väntas ske under hösten 2021. Fonden kommer att vara fokuserad på investeringar i noterade bolag med tydligt inslag av innovation och tillväxt.

”Nu tar vi nästa steg i vår vision att vara den självklara partnern för tillväxtbolag. Med en oberoende fond som Gainbridge Novus Nordic kan innovativa tillväxtbolag få en tydlig investerare på resan att förverkliga sin potential. Med detta upplägg kan vi erbjuda företagen ytterligare institutionell finansiering i samband med kapitalanskaffningar och ser samtidigt bra möjligheter till en god avkastning för såväl fondandelsägarna som aktieägarna i Spotlight Group”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Lanseringen av Gainbridge Novus Nordic förväntas till en början vara resultatneutral för Spotlight Group men över tid bidra till koncernens långsiktiga tillväxt och resultat.

Fonden Gainbridge Novus Nordic kommer att drivas av företaget Gainbridge Capital AB som blir ett helägt dotterbolag till Spotlight Group. VD och ansvarig förvaltare blir Sebastian Hodel Fryzell som tillsammans med Cedric Jirsell kommer att vara förvaltare för fonden. Sebastian Hodel Fryzell och Cedric Jirsell har lång erfarenhet från aktieanalys, Corporate Finance, förvaltning och riskbedömning av tillväxtbolag.

”Fondens inriktning och investeringsstrategi är väldigt spännande. Vårt fokus är direktinvesteringar i innovativa tillväxtbolag i Norden som väljer den noterade miljön som ett verktyg för att förverkliga sin tillväxtresa. På så sätt bidrar vi till att få goda idéer att växa och verka för att entreprenörer och ägarledda bolag väljer att gå till aktiemarknaden för externt tillväxtkapital, något vi ser som en stor fördel för både oss och andra investerare. Vi har redan märkt av ett gott intresse från investerare och upplever att de uppskattar möjligheten att investera i noterade tillväxtbolag med stor potential på ett genom fonden väldiversifierat och riskminimerat sätt. Vi ser verkligen fram emot att komma igång och då talar jag för hela teamet på Gainbridge Capital”, säger Sebastian Hodel Fryzell, VD och ansvarig förvaltare för Gainbridge Capital.

Gainbridge Novus Nordic har som långsiktigt mål att förvalta cirka 200–400 MSEK. Kapitalet kommer att anskaffas i steg.

Om fonden Gainbridge Novus Nordic
Fondbolaget för Gainbridge Novus Nordic är AIFM Capital AB, ett så kallat ”fondhotell” som levererar lösningar, infrastruktur och administration av fonder.

Fondens advisory board består av Lisa Enckell, Jan Petersson, Semmy Rülf och Thomas Gidlund. Mer information om fonden meddelas i samband med lansering.

För ytterligare information om fonden Gainbridge Novus Nordic, vänligen kontakta:

Sebastian Hodel Fryzell, VD och ansvarig förvaltare
E-post: sh@gainbridge.se
Telefon: +46 70 434 28 62

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %