Spotlight Group

13 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad ETP-handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats.

”Som en modern aktör på finansmarknaden vill vi alltid följa efterfrågan. Idag består inte börshandeln bara av aktier, utan även av en mängd andra investeringsprodukter, baserade på till exempel index eller råvaror, som investerarna efterfrågar. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETP:er på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp handelsystemsleverantör var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför förbereder vi för att bredda utbudet på Spotlight Stock Market till att inom en inte alltför avlägsen framtid omfatta även ETP”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

SPGR 27.00 SEK +3.05 %