Spotlight Group

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 22 maj 2024, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)Stämman beslutade att fastställa […]

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rörelsekostnaderna sjunker Koncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under kvartalet uppgår de till 32,2 MSEK* […]

Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda handel med ETP:er

Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda handel med ETP:er 13 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad ETP-handel. ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer […]

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB 29 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) har tecknat avtal med Honeybadger AB (“Honeybadger”) om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB (“Shark”). Honeybadger övertar verksamheten den 30 april 2024. Försäljningen har begränsad direkt effekt på koncernens […]

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB 18 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024, kl. 15:30 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear […]

Publicering av årsredovisning 2023

Publicering av årsredovisning 2023 12 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil. Årsredovisningen samt bolagsstyrnings- och ersättningsrapport finns även att tillgå via bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:Peter Gönczi, VD och styrelseledamotE-post: ir@spotlightgroup.seTelefon: +46 8 511 […]

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB 11 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, som består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB, samt styrelseordföranden Günther Mårder, föreslår val av Sara Uhlén till […]

Styrelseordförande flyttar innehav

Styrelseordförande flyttar innehav 6 mars, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB meddelar att bolagets styrelseordförande Günther Mårder har flyttat sitt innehav om 175 000 aktier i Spotlight Group AB (via helägt bolag) från en depå till en kapitalförsäkring. Flytten föranleder insynsrapportering till Finansinspektionen men innebär inte någon reell förändring. För ytterligare information om Spotlight […]

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023 19 februari, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rörelsekostnaderna sjunkerKoncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under året uppgår de till 144,3 […]

Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance och flyttar samtidigt in Kalqyls verksamhet till dotterbolaget FinReg Solutions

Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance och flyttar samtidigt in Kalqyls verksamhet till dotterbolaget FinReg Solutions 16 januari, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Försäljningen kräver att den nya ägaren godkänns av Finansinspektionen innan den kan slutföras. Den icke tillståndspliktiga delen av […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %